Τό νέο Χειμερινό Πρόγραμμα τοῦ Ραδιοφωνικοῦ μας σταθμοῦ 2023-2024

Τό πρόγραμμα λόγῳ τοῦ ἰδιάζοντος τῶν καθημερινῶν ζωντανῶν ἐκπομπῶν, ὁλοκληρώνεται συνήθως μέ τό πέρας τῆς προηγούμενης ἡμέρας.

entheto atzentas kai soma programma 2023-2024